doporučujeme
MAČ 2020 –
16. 07. 20

Den šestnáctý: "... ale program píšu a zároveň i hraju já sám"

Viktor Horváth
16. 7. čtvrtek – 19.00 – Brno
17. 7. pátek – 19.00 – Ostrava

Viktor Horváth je maďarský spisovatel, překladatel z angličtiny, němčiny a španělštiny a vysokoškolský profesor. Narodil se v roce 1962. Je autorem poetické příručky s názvem A vers ellenforradalma (Kontrarevoluce básně). V roce 2012 získal za román Török tükör (Turecké zrcadlo, Větrné mlýny 2017) Literární cenu Evropské unie. Román zavádí čtenáře do Uher 16. století, kdy si zemi podmanil sultán Sulejmán Nádherný. O obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 vypovídá jeho nejnovější román Tankom (Můj tank, Větrné mlýny 2018). Vypravěčem a přímým účastníkem invaze je politicky uvědomělý prosťáček s hodností nadporučíka Maďarské lidové armády. Román v překladu Simony Kolmanové získal nominaci na Literu za překladovou knihu.

Josef Straka
16. 7. čtvrtek – 20.30 – Brno
17. 7. pátek – 20.30 – Ostrava

Josef Straka se narodil v roce 1972 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Několik let pracoval v oboru, poté přesedlal na literaturu: pracoval jako časopisecký redaktor, je organizátorem řady literárních akcí. Od poezie přesídlil k básnické próze, vydal tituly Cizí země (2018), Malé exily (2014), Kostel v mlze (2008), Město Mons (2005) a Hotel Bristol (2004). Je také velmi vášnivý chodec a pozorovatel, v literatuře pak postavantgardní civilista, snivec a melancholik.

Edina Szvoren
16. 7. čtvrtek – 19.00 – Ostrava

Povídkářka Edina Szvoren se narodila v roce 1974 a je učitelkou hudební teorie a četby notového zápisu na Hudební střední škole a Gymnasiu Bély Bartóka, kde sama maturovala. Na Vysoké škole Ference Liszta vystudovala dirigování. V roce 2010 jí vyšla sbírka povídek s názvem Pertu (Tykání). Za knihu Nincs, és ne is legyen (Není, a ať ani nebude, 2015) získala Literární cenu Evropské unie. Věnuje se  tématu rodiny, nemožnosti a iluzi rodinného bytí. Její textky jsou plné bolesti, neúplnosti, pokřivení, zobrazuje beznadějné stavy, z nichž nelze vystoupit. Vyznačuje se dokonale zformovanou a důkladně promyšlenou strukturou. Přiznává, že jsou pro ni jako čtenářku i spisovatelku výzvou prózy s razantními zlomy, ať už příběhovými, či formálními. „Krátká próza je takřka nutně expresivnější, impulzivnější než román. Pokud můžu využít hudebního přirovnání, je jako kánon: jeden každý hlas se k něčemu vztahuje, něco imituje, nic není mimo téma.“

Radka Denemarková
16. 7. čtvrtek – 20.30 – Ostrava

Spisovatelka, překladatelka, scenáristka a dramaturgyně, autorka monografií Evalda Schorma (Sám sobě nepřítelem, 1998) a Petra Lébla (Smrt nebudeš se báti, 2008), Radka Denemarková je stálicí festivalu MAČ. Narodila se v roce 1968 v Kutné Hoře, vystudovala germanistiku a bohemistiku na Univerzitě Karlově, poté pracovala v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a jako dramaturgyně v Divadle Na zábradlí. 

Катерина Міхаліцина
16. 7. – 21.30 – Львів

Kateryna Mikhalitsyna je spisovatelka, překladatelka a editorka. Narodila se v roce 1982, vystudovala biologii na Rivne University for Humanities a anglickou filologii na Lvovské národní univerzitě. Napsala čtrnáct dětských, básnických a prozaických knih. Její kniha „Dmukhavka“ se podle portálu „Barabuka“ stala v roce 2019 nejlepší knihou pro děti pro děti. Překládá z angličtiny, polštiny a ruštiny.